«ԱրԵՎելյան համագործակցություն» թեմայով դասախոսություն
15.05.13 - 15.05.13
ժանը՝ 14:30
ԵՊՀ Պալեանների անվան դահլիճ
Դասախոսությունը կանցկացնի Գերմանիայի տնտեսության արևելյան կոմիտեի գլխավոր տնօրեն, Արևելաեվրոպական հետոզոտողների գերմանական համայնքի գործադիր խորհրդի անդամ, Գերմանա-ուկրաինական ֆորումի համահիմնադիր, Ազգաբնակչության և զարգացման Բեռլինյան ինստիտուտի անդամ, Գերմանա-բելառուսական համայնքի նախագահ, <Արևելյան Եվրոպա> ամսագրի համախմբագիր, <Մինսկի ֆորում> միջազգային երկխոսության կազմակերպիչ, պրոֆեսոր Ռայներ Լինդները: