«Բանավեճի ակումբի» առաջնություն
02.05.13 - 02.05.13
ժամը՝ 12:30
ԵՊՀ Պալեանների անվան դահլիճ
Միջոցառման նպատակն է զարգացնել ուսանողների բանավեճի մշակույթը, ԵՊՀ -ում և Մայր բուհի սահմաններից դուրս նպաստելու նրանց վերլուծական մտածողության զարգացմանը: