Սփյուռքագիտությանը նվիրված ուսանողական միջբուհական գիտաժողով
02.05.13 - 02.05.13
ժամը՝ 14:30
ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ, 112 լսարան

Գիտաժողովին մասնակցում են Հայ բանասիրության, Պատմության ֆակուլտետների, Վազգենյան դպրանոցի ուսանողները: Գիտաժողովը կվարի պատմ. գիտ. թեկնածու Գ. Ալեքսանյանը: