Աշխատանքային օրը տեղափոխվելու է
21.03.13 - 21.03.13

Տեղեկացնում ենք.

Առաջնորդվելով ՀՀ Կառավարության 2012 թ.-ի դեկտեմբերի 13-ի թիվ 1558-Ն որոշմամբ և ԵՊՀ ռեկտորի հրամանով՝ 2013 թ.-ի ապրիլի 1-ի աշխատանքային օրը տեղափոխվել է 2013 թ.-ի ապրիլի 13-ին՝ շաբաթ օրը:


Նույն հրամանի համաձայն՝ դասատախտակի երկուշաբթի օրվա համար նախատեսված դասաժամերը նույնպես կանցկացվեն 2013 թ.-ի ապրիլի 13-ին՝ շաբաթ օրը, իսկ միջանկյալ քննություններն ու ստուգարնքները՝ մինչև 2013 թ.-ի ապրիլի 4-ը: