«Հղիության արհեստական ընդհատում»
25.04.13 - 25.04.13
ժամը՝ 14:30
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դատական նիստրի դահլիճ

Միջցառման ընթացքում կներկայացվեն խնդրի իրավական, սոցիալական, հոգեբանական, կենսաբանական և հոգևեր կողմերը: Ներկա կլինեն տարբեր ֆակուլտետների ուսանողներ: Ելույթ կունենան ոչ միայն ուսանողները, այլև դասախոսները: Նպատակն է բարձրաձայնել այն բոլոր խնդիրների մասին, որոնք առկա են տվյալ ոլորտում և փորձել որոշակի լուծումներ առաջարկել: