«Հոգեբանական վերնիսաժ»-EXPO
26.04.13 - 26.04.13
ժամը՝ 14:30
ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ

Նպատակն է հանրությանն իրազեկել հոգեբանության արդի մարտահրավերներին, նպաստել բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների մասնագիտական կողմնորոշմանը, ինչպես նաև կապ հաստատել ուսանողի և գործատուի միջև: Միջոցառմանը մասնակցում են Երևնի տարբեր բուհերի ներկայացուցիչներ և հոգեբանական մի շարք կազմակերպություններ: Կազմակերպիչն է ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնը: