«Երիտասարդ պատմաբանների միջբուհական 2-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու»-ի շնորհանդես
30.04.13 - 30.04.13
ժամը՝ 14:30
ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի ընթերցասրահ

Ժողովածու մեջ ներկայացված են հանրապետության առաջատար բուհերի դասախոսների և ուսանողների մոտ 18 գիտական զեկուցումներ: Կմասնակցեն մոտ 60 մարդ: