Գրականությանը նվիրված ուսանողական միջբուհական գիտաժողով
30.04.13 - 30.04.13
ժամը՝ 14:30
ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ, 114 լսարան

Մասնակցում են ուսանողներ ԵՊՀ-ից և Վազգենյան դպրանոցից: Միջբուհական գիտաժողովը կղեկավարի բան. գիտ. թեկնածու Հայկ Համբարձումյանը: