«Համալսարանական օր» Գորիսի համար 4 ավագ դպրոցում
05.10.17 - 06.10.17
Ժամը՝ 14:30
Ք. Գորիս

ԵՊՀ մինչհամալսարանական կրթության վարչությունը կազմակերպում է «Համալսարանական օր» խորագրով երկօրյա միջոցառում Գորիսի համար 4 ավագ դպրոցում:

 

Հայ բանասիրության, Կենսաբանության, Քիմիայի, Ռոմանագերմանական բանասիրության, Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի դասախոսներ դպրոց կայցելեն մասնագիտական կողմնորոշման նպատակով: