«Erasmus+». մրցույթ պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար
04.10.17 - 10.10.17
ԵՊՀ միջազգային համագործակցության վարչություն

«Erasmus+» ծրագրի շրջանակում Յասիի համալսարանը (Ռումինիա) հայտարարում է մրցույթ պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար՝  2017-2018 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում դասախոսությամբ (1 շաբաթ) հանդես գալու նպատակով:

Մինչև ս.թ. հոկտեմբերի 10-ը ԵՊՀ միջազգային համագործակցության վարչության միջազգային կապերի բաժին ներկայացնել անհրաժեշտ փաստաթղթերը (CV,դասախոսությունների պլան):