ԵՊՀ գիտական խորհրդի նիստ
21.12.17 - 21.12.17
Ժամը՝ 13:30
ԵՊՀ գիտխորհրդի նիստերի դահլիճ