ԵՊՀ մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների եվ կենսավառելիքի նորարարական կենտրոնի պաշտոնական բացում
27.02.18 - 27.02.18
Ժամը՝ 10:00
ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ

ԵՊՀ ռեկտորատի և Կենսաբանության ֆակուլտետի նախաձեռնությամբ տեղի կունենա ԵՊՀ մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների և կենսավառելիքի նորարարական կենտրոնի պաշտոնական բացման հանդիսավոր արարողությունը: