Մինհոյի համալսարանը (Պորտուգալիա) հայտարարում է մրցույթ
02.03.18 - 31.03.18
ԵՊՀ միջազգային համագործակցության վարչություն

«Erasmus+» ծրագրի շրջանակում Մինհոյի համալսարանը (Պորտուգալիա) հայտարարում է մրցույթ բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի ուսանողների համար՝ 2018/2019 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակում ուսանելու նպատակով:

Անգլերեն լեզվի իմացության առնվազն B2 մակարդակը պարտադիր է:

 

Դասընթացների մասին տեղեկատվություն կարող եք ստանալ հետևյալ կայքում` https://www.uminho.pt/EN/education/ects-information/Pages/default.aspx :

 

Դիմում հայտերը ներկայացնել առցանց մինչև ս.թ. մարտի 31-ը`

  https://alunos.uminho.pt/EN/students/mobilityprograms/Pages/ICM.aspx կայք էջում: