«Ջրային ռեսուրսների կառավարման եվ Սեվանա լճի արդի հիմնախնդիրները» թեմայով զեկուցման քննարկում
12.11.19
Ժամը՝ 12:00
ԵՊՀ կայուն զարգացման կենտրոն

ԵՊՀ կայուն զարգացման կենտրոնում տեղի է ունենալու «Ջրային ռեսուրսների կառավարման և Սևանա լճի արդի հիմնախնդիրները» թեմայով զեկուցման քննարկումը։