««Արցախի էլեկտրոնային գրադարան» կայքի հանրայնացում» ծրագիր
18.11.19
Ժամը՝ 11:00
ԵՊՀ գրադարանի մասնաշենքի «Հովհաննես Ադամյան» սրահ

Ծրագրի նպատակն է ճանաչողական հանդիպումների միջոցով ուսումնական գործընթացի շահակիցներին իրազեկել «Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորում» ՀԿ-ի արդյունավորված ծրագրերից մեկի՝ «Արցախի էլեկտրոնային գրադարան»-ի մասին, ծանոթացնել կայքէջի մեդիա հնարավորություններին, ինչպես նաև լսել առաջարկություններ սպասարկման աշխատանքների բարելավման ու շտեմարանի հարստացման մասին: