Այց թիվ 4 ա/դ մասնագիտական կողմնորոշման նպատակով
28.11.19
Ժամը՝ 14:00
ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ

Տեղի է ունենալու դասախոսություն՝ «Ֆունկցիաներ» թեմայով: