«PR-ը եվ գովազդը սերվիսում»
12.12.19
Ժամը՝ 12:50
ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ

Սերվիսի 4-րդ կուրսի ուսանողները ներկայացնելու են առարկայի շրջանակում իրականացրած և PR գործունեությանը վերաբերող հետազոտությունների արդյունքները: