«Արեվելագիտական ընթերցումներ»
13.12.19
Ժամը՝ 10:00
ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, թիվ 331 լսարան

«Արևելագիտական ընթերցումներ» խորագրով գիտաժողովը կազմակերպվում է արդեն երկրորդ անգամ, ներկայացվում են զեկուցումներ արևելագիտության տարբեր բնագավառների վերաբերյալ, այն նաև ֆակուլտետի աշխատակիցների տարեկան գիտական հաշվետվությունն է: