Արտալսարանային դաս «Մենեջմենթ» առարկայից
16.12.19
Ժամը՝ 14:00
«Կոկա-Կոլա Հելլենիկ Արմենիա» ՓԲԸ

Հանդիպման նպատակն է «Ֆինանսներ» և «Տնտեսագիտություն» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողներին ծանոթացնել կազմակերպության գործունեությանը: