Միջազգային հարաբերությունների արդի հիմնախնդիրները (նվիրված Էդ. Զոհրաբյանի 80-ամյակին)
17.12.19
Ժամը՝ 10:00
ԵՊՀ Պալեանների անվան դահլիճ

Զեկուցումները նվիրված են լինելու միջազգային հարաբերությունների հրատապ խնդիրներին, մասնակցելու են ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի  և ՀՀ ԱԳՆ ներկայացուցիչներ: