Դպրոցականների այց ԵՊՀ
16.12.19
Ժամը՝ 11:00
ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի 313 լսարան

Տեղի է ունենալու դասախոսություն «ԵՊՀ-ն Արցախյան գոյապայքարի տարիներին» խորագրով, որը ԵՊՀ զոհված ազատամարտիկ Վարդան Բախշյանի մասին է: