Երվանդ Օտյանի եվ Լեվոն Շանթի ծննդյան 150-ամյակներին նվիրված հանրապետական գիտաժողով
20.12.19
Ժամը՝ 10:00
ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի դահլիճ

Միջոցառման նպատակն այդ հեղինակների ստեղծագործությունների նորովի արժևորումն ու գնահատումն է, դրանց գաղափարաբանական և կերպարային համակարգերի յուրահատկությունների վերհանումը: