«SCOPUS» ամսագրերում գիտական հոդվածի ձեվակերպման պահանջները
19.12.19
Ժամը՝ 13:00
ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտեի ընթերցասրահ

Միջոցառմանը մասնակցելու են ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ, մագիստրանտներ, ասպիրանտներ: