Գիտական-գործնական համաժողովներ Գրոդնոյի Յա. Կուպալայի անվան համալսարանում
08.01.20 - 12.11.20
ԵՊՀ միջազգային համագործակցության վարչություն

Գրոդնոյի Յա. Կուպալայի անվ. համալսարանը (Բելառուս) հրավիրում է մասնակցելու մի շարք գիտական-գործնական համաժողովների, որոնք տեղի են ունենալու 2020 թ. ընթացքում: Կից ներկայացնում ենք համապատասխան տեղեկատվություն: