«Սիրիահայերի միություն» ՀԿ-ի ցուցահանդես-վաճառքը
10.02.20
Ժամը՝ 10:00
ԵՊՀ 8-րդ մասնաշենք

«Սիրիահայերի միություն» ՀԿ-ն կազմակերպում է ցուցահանդես-վաճառք արդեն իրականացրած ծրագրերի շրջանակում, որոնք նպաստում են սիրիահայերի տնտեսական ինտեգրմանը և հայրենիքում նրանց գոյատևման ապահովմանը: