Դասընթաց Ֆարմացիայի ինստիտուտում
20.02.20
Ժամը՝ 14:30
ԵՊՀ ֆարմացիայի ինստիտուտ, 334 լսարան

«ԷՖ ԷՄ ԴԻ ՔԵՅ ԷԼ ԵՎՐՈՊԱ» (FMD K&L Europe) ՍՊԸ-ն ԵՊՀ ֆարմացիայի ինստիտուտի հետ կազմակերպում է դասընթաց, որ կանցկացվի փորձնական նպատակով, հետագայում 3-րդ և 4-րդ կուրսի ուսանողների համար 6-ամսյա դասընթաց և վերապատրաստման ծրագիր անցկացնելու ակնկալիքով: