Եվրամիության «Էրազմուս ՏՕՊԱՍ»-ի «Տեսական ուղղվածությունից գործնական կրթությանը նվիրված Ագրարային կրթության» ծրագրի վերաբերյալ քննարկում ԵՊՀ-ում
12.02.20
Ժամը՝ 10:00
ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ

Միջոցառման նպատակն է քննարկել կրթության բարելավման հիմնահարցերը, ներկայացվելու են զեկուցումներ կրթության որակի գնահատման վերաբերյալ, ինչպես նաև ԵՄ և ԱՊՀ երկրների համալսարանների՝ այդ ուղղություններով կատարված հետազոտությունները: