Միջազգային համաժողով «Exploring the Cultural Iceberg: ELT in the Era of Globalisation» խորագրով
18.02.20 - 16.04.20
ԵՊՀ միջազգային համագործակցության վարչություն

Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնը 2020 թ. ապրիլի 16-17-ը ԱՄՆ դեսպանատան համագործակցությամբ կազմակերպում է միջազգային համաժողով «Exploring the Cultural Iceberg: ELT in the Era of Globalisation» խորագրով՝ նվիրված օտար լեզվի դասավանդմանն առնչվող մշակութային հարցերին:

 

Ավելի մանրամասն կարող եք տեղեկանալ սույն հղմամբ՝ http://bit.ly/iceberg2020: