Վեբինար «Հետազոտման եվ ինովացիայի միջազգայնացում. հարթակ, որտեղ հանդիպում են եվրոպական եվ համաշխարհային փորձը» խորագրով
18.06.20 - 23.06.20
ԵՊՀ միջազգային համագործակցության վարչություն

Տեղեկացնում ենք, որ 2020 թ. հունիսի 23-ին՝ ժամը 14:00-ին, (CEST) «Zoom» հարթակում, տեղի է ունենալու վեբինար «Հետազոտման և ինովացիայի միջազգայնացում. հարթակ, որտեղ հանդիպում են եվրոպական և համաշխարհային փորձը» խորագրով, որն իրականացվում է «EURASHE»-ի և դրա անդամ հանդիսացող «CEU Andalucía»-ի, ինչպես նաև «Horizon 2020»-ի շրջանակում:


Առավել մանրամասն տեղեկանալու և վեբինարին մասնակցության գրանցման համար ներկայացնում ենք հետևյալ հղումները՝

http://r20.rs6.net
http://r20.rs6.net,
http://r20.rs6.net,
http://r20.rs6.net,
http://r20.rs6.net,
http://r20.rs6.net,
https://visitor.constantcontact.com,
https://visitor.constantcontact.com,

http://www.constantcontact.com,
http://www.constantcontact.com: