Օտարերկրյա քաղաքացիների եվ սփյուռքահայ դիմորդների ընդունելություն Հայաստանի Հանրապետության ուսումնական հաստատություններ (2020-2021 ուսումնական տարի)
23.06.20 - 25.08.20
ԵՊՀ միջազգային համագործակցության վարչություն

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը սկսում է օտարերկրացի և սփյուռքահայ դիմորդների փաստաթղթերի ընդունումը՝ 2020-2021 ուսումնական տարում ՀՀ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ընդունվելու համար:


Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկին ու դրանք ներկայացնելու վերջնաժամկետներին, ինչպես նաև այլ մանրամասների կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝ https://l.facebook.com: