Միջազգային փորձագետի հրավեր SFRS-ի հետ համագործակցության համար
23.06.20 - 30.06.20
ԵՊՀ միջազգային համագործակցության վարչություն

Տեղեկացնում ենք, որ Սերբիայի Հանրապետության գիտական ֆոնդը (SFRS), որը՝ որպես պետական կառույց, Սերբիայում աշխատող գիտահետազոտողներին տրամադրում է դրամաշնորհ, փնտրում է միջազգային փորձագետների, որոնք կապահովեն SFRS-ին ներկայացված նախագծերի անկողմնակալ և բարձրորակ վերանայման ու գնահատման երկփուլ գործընթացը:

 

Առավել մանրամասն տեղեկանալու և հայտադիմումների ընդունման համար ներկայացնում ենք հետևյալ հղումները՝
www.fondzanauku.gov.rs
http://fondzanauku.gov.rs
http://fondzanauku.gov.rs: