Հանդիպում «Քաղաքագիտություն» բաժնի առաջինկուրսեցիների հետ
01.09.20
Ժամը՝ 10:30
ԵՊՀ Պալեանների անվան դահլիճ

Սեպտեմբերի 1-ին տեղի է ունենալու հանդիպում Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի քաղաքագիտության բաժնի առաջինկուրսեցիների հետ: