Հանդիպում «Միջազգային հարաբերություններ» բաժնի առաջինկուրսեցիների հետ
02.09.20
Ժամը՝ 10:00
ԵՊՀ Պալեանների անվան դահլիճ

Սեպտեմբերի 2-ին տեղի է ունենալու հանդիպում Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի միջազգային հարաբերությունների բաժնի առաջինկուրսեցիների հետ: