Հանդիպում «Հանրային կառավարում» բաժնի առաջինկուրսեցիների հետ
03.09.20
Ժամը՝ 10:00
ԵՊՀ Պալեանների անվան դահլիճ

Սեպտեմբերի 3-ին տեղի է ունենալու հանդիպում Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի «Հանրային կառավարում» բաժնի առաջինկուրսեցիների հետ: