«Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMDs)» կրթաթոշակային ծրագրի ցանկը
12.11.20 - 30.09.23
ԵՊՀ միջազգային համագործակցության վարչություն

Ներկայացնում ենք 2021-2022 ուստարվա համար նախատեսված «Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMDs)» ամբողջական ֆինանսավորմամբ կրթաթոշակային ծրագրի ցանկը՝

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus: