Lավագույն առաջադիմությամբ ուսանողների անվանական կրթաթոշակ-2020
18.11.20 - 20.11.20
ԵՊՀ միջազգային համագործակցության վարչություն

Սիրելի´ուսանող,
Տեղեկացնում ենք, որ մեկնարկել է ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 29-ի N
1005-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների լավագույն առաջադիմությամբ ուսանողների անվանական կրթաթոշակների տրամադրման» մրցույթի մասնակիցների ներբուհական փուլը։


Մրցույթի մասնակցության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը պետք է թղթային տարբերակով ներկայացնել ԵՊՀ ընդհանուր բաժին մինչև 2020 թ. նոյեմբերի 20-ը՝ ժամը 17:00-ն։

 

Կից՝ մասնակցության հայտադիմումը։