Գերմաներենի դասընթացներ (առցանց) Բեռլինի Հումբոլդի համալսարանի կողմից (2021)
29.12.20 - 21.06.21
ԵՊՀ միջազգային համագործակցության վարչություն

Տեղեկացնում ենք, որ «HU GLA»-ն առաջարկում է մասնակցել գերմաներենի A2-ից մինչ C2 մակարդակի դասընթացների:
Մասնակցության համար գրանցումն իրականացվում է առցանց:


Առավել մանրամասն ներկայացնում ենք կից և հղմամբ՝ https://www.sprachenzentrum.hu-berlin.de/: