Սլովակիայի Հանրապետության կողմից տրամադրված կրթաթոշակ (2021-2022)
30.03.21 - 30.05.21
ԵՊՀ միջազգային համագործակցության վարչություն

Համաձայն ՀՀ ԱԳ և ԿԳՄՍ նախարարությունների կողմից տրամադրված տեղեկատվության՝ Սլովակիայի Հանրապետության կառավարությունը Հայաստանին հատկացրել է բակալավրիատի և մագիստրատուրայի մեկ համալսարանական կրթաթոշակ՝ 2021-2022 ուսումնական տարվա համար:

 

Կրթաթոշակը ստանալու համար հայաստանցի ուսանողները կարող են դիմել էլեկտրոնային եղանակով 2021 թ․ մարտի 26-ից մայիսի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում՝ www.vladnestipendia.sk կայքի միջոցով, որտեղ տեղադրված է նաև ձեռնարկ անհրաժեշտ բոլոր տեղեկություններով։ Թեկնածուները կարող են օգտվել տեխնիկական աջակցությունից, որը հասանելի է helpdesk@studyabroad.sk էլ. փոստի հասցեով և (+421) 907 551 404 հեռախոսահամարով։

 

Պետական կրթաթոշակ ստանալու համար պարտադիր պայման է սլովակերենի տիրապետումը: Դիմորդները հնարավորություն ունեն անցնելու սլովակերենի անվճար լեզվական և մասնագիտական վերապատրաստում Բրատիսլավա քաղաքում՝ 2021 թ․ սեպտեմբերի 2-ից 2022 թ. հունիսի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում։

 

Ընդունելության ընթացքում թեկնածուները պարտավոր են պահանջվող փաստաթղթերի բնօրինակները տպագիր տարբերակով ներկայացնել Սլովակիայի Հանրապետության կրթության, գիտության հետազոտության և սպորտի նախարարության միջազգային համագործակցության և եվրոպական հարցերի բաժին։

 

Կից ներկայացնում ենք կրթաթոշակի համար առաջնային մասնագիտությունների ցանկը: