ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐ
25.11.21 - 02.12.21
ԵՊՀ գնումների կազմակերպման վարչություն

ԵՊՀ գնումների կազմակերպման վարչությունն ԵՊՀ թիվ 1 մասնաշենքի ջրամատակարարման համակարգի բաղադրամասերի Էլեկտրոնային աճուրդով ձեռք բերման համար ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/198 ծածկագրով հրավիրում է մասնակցել մրցույթի։


Դիմելու վերջնաժամկետը մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 2-ն է՝  ժամը 12:30-ը ներառյալ։