ԽԿԿ չափանիշների վերաբերյալ Եվրոպայի (HELP) դասընթացի հավաստագրերի հանձնում
20.12.21
Ժամը՝ 14:30
ԵՊՀ ԵՈՒ կենտրոն

ԵՈՒ կենտրոնի մագիստրոսական ծրագրի ուսանողներին հանձնվելու են ԽԿԿ չափանիշների վերաբերյալ Եվրոպայի (HELP) դասընթացի հավաստագրեր: