Աշակերտների հանդիպումը Քրեական դատավարության եվ կրիմինալիստիկայի ամբիոնի վարիչի հետ
21.12.21
Ժամը՝ 10:00
Թիվ 189 ավագ դպրոց

Մասնագիտական կողմնորոշման նպատակով աշակերտները հանդիպելու են Իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի վարիչ Սամվել Դիլբանդյանի հետ: