«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳԼՈԲԱԼ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆՈՒՄ» ԹԵՄԱՅՈՎ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
11.01.22 - 25.01.22
ԵՊՀ միջազգային համագործակցության վարչություն

ԱՊՀ երկրների ինստիտուտը Գորչակովի
հիմնադրամի հետ համատեղ հայտարարում է
լրացուցիչ մասնագիտական կրթական
ծրագրի հայտերի ընդունում «Միջազգային
հարաբերությունները գլոբալ
փոփոխությունների դարաշրջանում»
թեմայով։ 

 

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է 

2022 թ. հունվարի 25-ը:

 
Ծրագիրն անվճար է, ուսուցման ձևը՝
հեռավար:

Ծրագրի թիրախային խմբերն են՝ Հայաստանի,
Ղրղզստանի, Մոլդովայի և Բելառուսի
միջազգային հարաբերությունների ոլորտի
մասնագետներ, քաղաքագետներ,
տնտեսագիտության, միջազգային իրավունքի,
պատմության, մասնագիտացված բուհերի
դասախոսներ, գիտահետազոտական
կենտրոնների և ինստիտուտների
ներկայացուցիչներ:

Հայտերի համար՝ https://vinogradovaelina.wixsite.com/i-sng:

Մանրամասները՝ կից: