«Լեզվի մտաշահարկային կիրառությունը զանգվածային քաղաքական խոսքում»
13.01.22
Ժամը՝ 11:00
ԵՊՀ ԵԼՀ ֆակուլտետ, 422 լսարան

 

ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի հայ ինքնության և հակահայ քարոզչական դիսկուրսի հետազոտությունների կենտրոնը սկսում է գիտական սեմինարների շարք «Լեզու և քաղաքականություն» ընդհանուր խորագրով։ Առաջին սեմինարի թեման է «Լեզվի մտաշահարկային կիրառությունը զանգվածային քաղաքական խոսքում» (անգլերեն):