Պատկերասրահ
Հուշագրի ստորագրում ԵՊՀ-ի և «Վորլդ Վիժն Հայաստան» կազմակերպության միջև