«Սփյուռքի երիտասարդության կարիերայի զարգացում և աշխատաշուկայում ինտեգրում»

ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնը «Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութիւն» -ի հետ համատեղ իրականացնում է «Սփյուռքի երիտասարդության կարիերայի զարգացում և աշխատաշուկայում ինտեգրում» խորագրով ծրագիրը։

Ծրագրի հիմնական նպատակներն են՝

  • Աջակցել սփյուռքահայ երիտասարդ մասնագետների մրցունակության բարձրացմանն ու նպաստել աշխատաշուկայում ինտեգրմանը
  • Անմիջական կապ հաստատել առաջատար ձեռնարկությունների ներկայացուցիչների և երիտասարդ մասնագետների միջև
  • Խթանել երիտասարդ մասնագետների տեսական և գործնական հմտությունների ձեռքբերմանը
  • Ներկայացնել աշխատաշուկայի առանձնահատկություններն ու
  • մարտահրավերները:


Ծրագրին կարող են մասնակցել 18-40 տարեկան այն երիտասարդ մասնագետները, որոնք՝

  • Արցախից կամ սփյուռքից են
  • Ուսանող են կամ ունեն բարձրագույն կրթություն
  • Ունեն թիմում աշխատելու ունակություն
  • Պարտաճանաչ են և պատասխանատու
  • Տիրապետում են հաղորդակցման և արագ կողմնորոշման հմտություններին:


Ծրագիրը կազմված է 2 փուլից՝
1. Կրթական՝ դասընթացներ, թրեյնինգներ, հանդիպումներ գործատուների հետ (փետրվար 2021)
2. Գործնական՝ ինթերնշիփ, մենթորշիփ (մարտ 2021)

Ծրագրի տևողությունը՝ 2 ամիս

Ծրագրի վերջում մասնակիցները կստանան մասնակցության սերտիֆիկատներ, իսկ ինթերնշիփ/մենթորշիփ փուլն անցած մասնակիցներին կազմակերպությունների կողմից կտրվեն երաշխավորագրեր։