Պատկերասրահ
Համագործակցության հուշագիր ԵՊՀ-ի և «Գրանթ Թորնթոն» ՓԲԸ-ի միջև