Պատկերասրահ
«Երիտասարդ մասնագետների ներգրավման ծրագրի» վերաբերյալ տեղեկատվական հանդիպում