Պատկերասրահ
Համագործակցության հուշագիր ԵՊՀ-ի և «Մարկո գրուպ 7» ՍՊԸ-ի միջև