Պատկերասրահ
Դասավանդի՛ր Հայաստան կրթական հիմնադրամի Ուսուցիչների առաջնորդության ծրագրի ներկայացում Միջազգային հարաբերությունների, Իրավագիտության և Ռուս բանասիրության ֆակուլտետների ավարտական կուրսերում