կամ
Իրավախորհրդատու
ԱՇԽԱՏԱՆՔ
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ին անհրաժեշտ է իրավախորհրդատու:

Աշխատանքի նկարագրություն

 • Հաճախորդին ներկայացնում է ՀՀ դատարաններում, ՀՀ ԱՆ Դատական Ակտերի Հարկադիր Կատարման Ծառայությունում և այլ պետական և ոչ պետական մարմիններում/ և կազմակերպություններում
 • Կազմում է, առաքում և ներկայացնում հայցադիմումներ, միջնորդություններ, բողոքները, հայցումներ, դիմումներ, առարկություններ, հայտարարություններ, բացատրություններ և դատավարական բնույթի այլ փաստաթղթեր
 • Կազմում է և հաճախորդին ներկայացնում լիազորագրերի և իրավաբանական դրույթներ պարունակող այլ փաստաթղթերի նախագծեր
 • Կազմում, մշակում կամ լրամշակում է հաճախորդներին ներկայցման ենթակա իրավական կարծիքներ և եզրակացություններ, դատավարական գործաընթացների մասին հաշվետվություններ, կանխատեսումներ

Պահանջվող որակավորումներ

 • Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն
 • Փաստաբանի որակավորում և առնվազն 2 տարվա փաստաբանական գործունեության փորձ
 • Դատավարական նորմերի և փաստացի դատավարական գործընթացների կատարյալ տիրապետում
 • ՀՀ իրավական համակարգի առանձնահատկությունների տիրապետում և դրանց պայմաններում աշխատելու ունակություն
 • Անալիտիկ հմտություններ, իրավական հիմնավորումները, փաստերն ու փաստարկները հստակ և գրագետ հայերենով շարադրելու ունակություն
 • MS Office տիրապետում
 • Հայերենի, անգլերենի և ռուսերենի գերազանց իմացություն

Ցանկացողները կարող են դիմումի լրացված ձևն ուղարկել ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի acc@ysu.am էլեկտրոնային հասցեին` թեմա (Subject) բաժնում նշելով աշխատանքի անվանումը:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է՝ 15.04.2017թ.:

Ֆակուլտետ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ ԾԱՆՈԹԱՑԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՆ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ ԾԱՆՈԹԱՑԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՆ
ԵՊՀ ուսանողները ծանոթացան «Կոկա-Կոլա» ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղի գործունեությանը:
ՄԵԿՆԱՐԿԵՑ «SMART ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ SMART ԴԱՐՈՒՄ» ԴԱՍԸՆԹԱՑԸ
ՄԵԿՆԱՐԿԵՑ «SMART ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ SMART ԴԱՐՈՒՄ» ԴԱՍԸՆԹԱՑԸ
Այսօր ԵՊՀ գիտխորհրդի նիստերի դահլիճում մեկնարկեց «Smart գիտելիքներ smart դարում» խորագրով եռօրյա սեմինար-դասընթացը:
ԵՊՀ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸ ՍՏԱՆՈՒՄ ԵՆ ԻՐԵՆՑ ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ
ԵՊՀ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸ ՍՏԱՆՈՒՄ ԵՆ ԻՐԵՆՑ ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ
Այս օրերին ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենքի 5-րդ հարկում ընթանում է 2016-2017 ուստարվա շրջանավարտների շրջաթերթերի գրանցման և դիպլոմների հանձնման գործընթացը: